Zastrzeżenia prawne

Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek miejscu materiałów publikowanych na tej witrynie, bez zgody zarządzającego prawami do serwisu. Wszelkie teksty, materiały i  opracowania są chronione, z wyłączeniami uwzględnionymi w ustawie o  ochronie praw autorskich i praw pokrewnych oraz w innych obowiązujących aktach prawnych.

Nie jest dozwolone bez zgody zarządzających prawami do serwisu www.yazgot.com.pl sporządzanie jakąkolwiek techniką, a następnie udostępnianie publiczne kopii serwisu lub jakiejkolwiek jego części.

Witryna www.yazgot.com.pl nie jest witryną doradztwa marketingowego. Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i  rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści i mechanizmów udostępnionych na witrynie www.yazgot.com.pl odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

Właściciele praw i zarządzający serwisem www.yazgot.com.pl oświadczają, że dokładają wszelkich starań aby prezentowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednak prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z przeszłości.