Akcja mająca na celu propagowanie rozwiązań BIM

Akcja mająca na celu propagowanie rozwiązań BIM i poszerzenie grona użytkowników oprogramowania REVIT LT oraz wzrost świadomości marki Desktop Subscription. 

Komunikacja oparta na wizerunku klientów. Ich głosem reklamujemy potrzebę wejścia w tę technologię oraz możliwość rozpoczęcia pracy w BIM w ramach Revit LT Desktop Subscryption z minimalnym kosztem inwestycji.