Ekspozytor

 Projekt i wykonanie ekspozytorów do dżemów.